Christ My Song-Logo
Hymn score of: Stilla, o stilla (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2265

Stilla, o stilla
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Stilla, o stilla.

1. Stilla, o stilla,
vila i Jesu frid!
    Har du gjort illa,
är dock din Jesus blid,
nådig till evig tid:
    Stilla, o stilla!
Nådig till evig tid:
    Stilla, o stilla! PDF - Midi

2. Ängsliga hjärta,
Gud är ju än ditt stöd,
    kom med din smärta,
kom med din synd och nöd,
kom med din köld och död,
    blott till hans hjärta!
Kom med din köld och död,
    blott till hans hjärta!

3. Och när du gråter,
gråt vid hans hulda bröst!
    Jesus förlåter,
Jesus har hjälp och tröst,
snart skall hans ljuva röst
    fröjda dig åter.
Snart skall hans ljuva röst
    fröjda dig åter.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 290.
Repetition of last two lines added.

            PDF - Midi