Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud ske lov, min vän han blivit! (Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2266

Gud ske lov, min vän han blivit!
(Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

Gud ske lov, min vän han blivit!

1. Gud ske lov, min vän han blivit!
    O, vilken vän!
Han, som sig för mig utgivit,
    o, vilken vän!
Han som så av kärlek glöder,
 att for oss han dör och blöder,
  att han kallar oss för bröder,
    o, vilken vän! PDF - Midi

2. Ack, mitt livs förtrogne frände,
    du var min vän,
då jag ännu dig ej kände,
    o, vilken vän!
I mitt syndalopp du slog mig,
 och från dödens väg du drog mig
  och till barnaskap upptog mig,
    o, vilken vän!

3. Alla synder han förlåter,
    o, vilken vän!
Mig hugsvalar, när jag gråter,
    o, vilken vän!
Då olyckligt jag förgår mig,
 bäst av alla han förstår mig,
  och av kärlek blott han slår mig,
    o, vilken vän!

4. Allt bekymmer jag då kastar
    helt på min vän.
Allt vad som min själ belastar
    känner min vän.
Trones liv befästa, föda,
 och mitt kött korsfästa, döda,
  lindra tidens vedermöda,
    allt gör min vän.

5. Det är evigt liv att känna
    Gud som min vän.
Sälla de, som funnit denna
    vår bäste vän,
ja, för evigt sälla, rika.
 Andra vänner dö och svika,
  denne vän är alltid lika.
    O, vilken vän!

Carl Olof Rosenius, i: Hemlandssånger, 1891, nr 275.

            PDF - Midi