Christ My Song-Logo
Hymn score of: Bergen må vika och högarna falla (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2267

Bergen må vika och högarna falla
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Bergen må vika och högarna falla.

1. Bergen må vika och högarna falla,
  evig min nåd och min trofasthet är.
Aldrig förbundet av frid skall förfalla,
  så säger Herren, din Frälsare kär! PDF - Midi

2. Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden,
  lär mig att rätt taga fasta på dem!
Och när jag slutat min vandring på jorden,
  låt mig i tron på det löftet gå hem!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 307.

            PDF - Midi