Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag sjunger helst om Jesus (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2271

Jag sjunger helst om Jesus
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Jag sjunger helst om Jesus.

1. Jag sjunger helst om Jesus,
  han är min högsta skatt,
han mig med nåd bekröner,
  han gör mitt hjärta glad.
Jag sjunger helst om Jesus,
  det rätta påskalamm,
som gav sitt blod till lösen
  för mig på korsets stam. PDF - Midi

2. Jag sjunger helst om Jesus,
  då vid hans fötter böjd
jag minnes väl hans godhet
  i salig, stilla fröjd.
Jag sjunger helst om Jesus,
  vad än mig hända må,
ty nåden, som mig frälsar,
  bevarar mig också.

3. Jag sjunger helst om Jesus,
  då över öknens sand
jag skyndar fram till ljusets
  och härlighetens land.
Och då jag knä får böja
  för tronen av kristall,
en högre sång om Jesus
  jag evigt sjunga skall.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 281.

            PDF - Midi