Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag sjunger nu om seger (Lars Linderot/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2272

Jag sjunger nu om seger
(Lars Linderot/Johannes Thomas Rüegg)

Jag sjunger nu om seger.

1. Jag sjunger nu om seger,
  min arma själ är frälst.
Vid korset är mitt läger,
  där bor jag allra helst.
Ja, snaran söndergick,
jag se'n avlösning fick.
  Det kändes i mitt hjärta,
du ropte: ät och drick. PDF - Midi

2. Vem skall ha tack för detta?
  Det skall min Frälserman.
Det bör han ha med rätta,
  och, Gud ske lov, jag kan,
jag kan lovsjunga dig,
du, som dyrt köpte mig
  och låtit mig få smaka
det köpet innerlig.

3. Jag minns, om jag skall nämna't,
  min förra otrostid,
men kanske jag bör lämna't,
  ty nu har hjärtat frid,
men ära bör du ha,
o store Jehova,
  och ära är du värdig
utav var människa.

4. Jag aldrig kan förglömma,
  att detta stoft fick nåd.
Du kunnat mig fördöma,
  men fann på annat råd.
Du sände bud på mig
och sade: stävja dig,
  och syndaren stod stilla
och väcktes hjärtelig.

5. Skriv upp, min själ, den dagen,
  ja, denna dagen rätt,
då du av nåd blev tagen
  på Frälsarns gamla sätt.
Glöm aldrig av den stund,
då i din hjärtegrund
  det ordet nåd du hörde
av Jesu egen mun!

Lars Linderot, i: Hemlandssånger, 1891, nr 270.

            PDF - Midi