Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, mitt hjärta (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2273

Herre, mitt hjärta
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, mitt hjärta.

1. Herre, mitt hjärta
  längtar i stillhet till dig,
lisa min smärta,
  liva och vederkvick mig. PDF - Midi

2. Salig i hoppet,
  låt mig, o Jesus, blott ej
tröttna i loppet
  och bli tillbaka, ack nej!

3. Håll mig vid handen,
  giv mig allt stapplande till,
och gör blott anden
  villig att gå dit du vill!

4. Göm mig för flärden,
  göm mig, ack, göm mig i dig!
Glädjen i världen
  är ju ej glädje för mig.

5. Herre, bevara,
  Herre, välsigna mig du,
lyse ditt klara,
  vänliga anlet mig nu!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 291.

            PDF - Midi