Christ My Song-Logo
Hymn score of: Aldrig ensam! O mitt hjärta (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2275

Aldrig ensam! O mitt hjärta
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Aldrig ensam! O mitt hjärta.

1. Aldrig ensam! O mitt hjärta,
  det är dig det ordet gäller,
aldrig ensam i din smärta
  och uti din fröjd ej heller,
hur mig vänner övergiva
  och hur stöden kring mig falla,
en skall dock beständig bliva,
  en som högre är än alla. PDF - Midi

2. Aldrig ensam, när jag ilar
  ut på vida arbetsfältet.
Aldrig ensam, när jag vilar
  under blåa himlatältet.
O, så må jag vandra stilla
  i det nya fridsförbundet,
ockra jämväl i det lilla
  med det anförtrodda pundet!

3. Aldrig ensam, när jag syndar,
  sedd av intet mänskligt öga.
Aldrig ensam, fast jag skyndar
  bort från vännen i det höga.
För hans blick, den skarpa, klara,
  står jag dock av blygsel slagen:
mörkret måste ju ock vara
  inför honom ljust som dagen.

4. Aldrig ensam, när jag strider,
  mellan tro och otro ryckes,
aldrig ensam, när jag lider,
  fast det så mig ofta tyckes.
Aldrig ensam, när jag vakar
  under natten på mitt läger,
när jag intet ser och smakar
  av den nåd jag verkligt äger.

5. Aldrig ensam uti livet,
  aldrig ensam uti döden!
Tack, min Jesus, att du givit
  denna säkra tröst i nöden!
Lämnar du mig ej allena,
  fast du näpser, fast du tuktar,
o, så håll mig vid det ena,
  att jag dig av hjärtat fruktar.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 289.

            PDF - Midi