Christ My Song-Logo
Hymn score of: Stilla, ja, alltmera stilla (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2277

Stilla, ja, alltmera stilla
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Stilla, ja, alltmera stilla.

1. Stilla, ja, alltmera stilla
  gör, o du, Guds Lamm, min själ,
stilla, när det går mig illa,
  stilla, när det går mig väl!
Lär mig tyst och tålig vara,
  låt din frid i mig bli spord,
och mitt nådastånd förklara,
  så med vandel som med ord! PDF - Midi

2. Stilla, ja, alltmera stilla
  låt mig gå och tjäna här,
lika trogen i det lilla
  som uti det mera är!
Medan livets timmar ila,
  kan väl mycket hända mig,
o, men låt mig alltid vila
  tyst och stilla blott vid dig!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 430.

            PDF - Midi