Christ My Song-Logo
Hymn score of: O min Jesus, låt mig skåda (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2278

O min Jesus, låt mig skåda
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

O min Jesus, låt mig skåda.

1. O min Jesus, låt mig skåda,
  alltid, alltid blott på dig,
ej på nådens verk inom mig,
  blott på nåden utom mig!
Låt mig i det dyra blodet
  hava all min salighet,
allt mitt hopp, min frid, min trygghet,
  så för tid som evighet! PDF - Midi

2. Låt mig ej av mänskotycken,
  mänskomeningar bero,
ej i något självgjort näste
  söka eller finna ro!
Låt mig såsom helt förtappad,
  helt förlorad uti mig
vara helt benådad, salig,
  helt rättfärdig blott i dig!

3. Men du vet, det är så mycket,
  som vill blanda sig häri,
huru jag, jag själv så gärna
  även ville något bli.
Ack, den onda arten, Herre,
  mer och mer ifrån mig tag,
och förlåt mig, lär och led mig
  med din Ande dag från dag!

4. Sköt mig, som för gott du finner,
  för mig på vad väg du vill,
blott jag under alla skiften
  dig, dig endast hörer till
och, när sist min vandring slutar,
  får i tron gå hem till dig
att din dyra nåd beprisa,
  som ock varit nog för mig.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 249.

            PDF - Midi