Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jesus, stärk min svaga tro (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2282

O Jesus, stärk min svaga tro
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

O Jesus, stärk min svaga tro.

1. O Jesus, stärk min svaga tro,
  jag är i oro, är i strid
och söker vila, hjälp och ro.
  Du är min frid, du är min frid. PDF - Midi

2. Ack, se till mig, ty jag är svag,
  hav på min långa vandring akt,
giv vad mig fattas varje dag!
  Du är min makt, du är min makt.

3. Min väg i mörker ofta går,
  då ser jag ej min Faders hus,
ack, led mig rätt i dina spår!
  Du är mitt ljus, du är mitt ljus.

4. När vänner övergiva mig,
  gör mig med ensamheten nöjd!
Jag har ju ändock alltid dig,
  du är min fröjd, du är min fröjd.

5. Och börjar stormen kring mig gny,
  och gör mig världen men och sorg,
till dig allena vill jag fly,
  du är min borg, du är min borg.

6. Vad är all världens härlighet,
  om jag ej hör din Andes röst?
Du är mitt hopp i evighet,
  du är min tröst, du är min tröst.

7. Men väck mig upp till helig strid,
  förlåt mitt hjärtas myckna köld,
beskärma mig i farlig tid!
  Du är min sköld, du är min sköld.

8. Och när jag står vid Jordans flod,
  min sista säkra tillflykt bliv!
Du som har köpt mig med ditt blod,
  du är mitt liv, du är mitt liv.

9. Du vet ock vad som fattas mig,
  åt dig har jag mig anbefallt.
Min salighet är blott i dig,
  du är mitt allt, du är mitt allt.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 305.

            PDF - Midi