Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud Herren er min hyrde god (Anders Christensen Arrebo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2285

Gud Herren er min hyrde god
(Anders Christensen Arrebo/Johannes Thomas Rüegg)

Gud Herren er min hyrde god.

1. Gud Herren er min hyrde god,
  min vogter og min nærer,
thi falder alting mig til fod,
  alt godt han mig beskærer;
min sjæl skal ikke lide nød,
og mig ej fattes dagligt brød,
  vel mig for sådan Herre! PDF - Midi

2. Som hyrden leder sine får
  på engene de grønne
og fører dem til klare åer
  og til vandstrømme skønne,
så gør min hyrde, Jesus Krist,
han føder sjæl og legem vist,
  hver får sin mad og drikke.

3. Om jeg får lyst til verdslig ting,
  min sjæl skal han omvende
og føre mig derfra omkring,
  selv tage mig ved hænde
og lede mig alt ondt forbi
på retvishedens trange sti,
  for sit navns skyld og ære.

4. Hvi skulle jeg da ængste mig,
  mens du har mig ved hånden
og leder mig så tryggelig
  med Ordet og med Ånden!
Trods modgang og al verdens nød,
trods helved og den bittre død,
  din kæp og stav mig trøster.

5. Du er min vært, jeg er din gæst,
  din dug du for mig breder,
bespiser mig med føden bedst,
  min uven derved græder;
du sparer ingen salve god,
fra hoved strømmer den til fod,
  mit bæger flyder over.

6. Jeg skal så nyde mangeled
  din godhed her i live,
og din den store miskundhed
  hos mig skal stedse blive;
derpå skal jeg evindelig
bo i dit hus og himmerig,
  ej ende få de dage!

Anders Christensen Arrebo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 338.

            PDF - Midi