Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mer helighet giv mig (Philip Paul Bliss/Lilly Lundequist/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2286

Mer helighet giv mig (Philip Paul Bliss/
Lilly Lundequist/Johannes Thomas Rüegg)

Mer helighet giv mig.

1. Mer helighet giv mig,
  mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden,
  mer lust för ditt bud,
mer håg till att tjäna
  och ej söka lön,
mer tro på min Jesus,
  mer kraft i min bön! PDF - Midi

2. Mer tacksamhet giv mig,
  mer saktmodigt sinn,
mer nit till att söka
  din ära, ej min,
mer smärta med Jesus,
  mer fröjd av hans tröst,
mer kraft till att lida,
  mer frid vid hans bröst!

3. Mer renhet, o, giv mig,
  mer salighetshopp,
mer frihet från världen,
  mer trängtan dit opp!
Mer nyttig ock gör mig,
  på frukter mer rik,
mer mogen för himlen,
  mer, Jesus, dig lik!

Lilly Lundequist, efter Philip Paul Bliss, i: Hemlandssånger, 1891, nr 334..

            PDF - Midi