Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ack salig, ack salig den själen, som tror (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2289

Ack salig, ack salig den själen, som tror
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Ack salig, ack salig.

1. Ack salig, ack salig den själen, som tror
  och endast av sin Jesus i allting beror; PDF - Midi

2. som, trots vad hon erfar och känner och ser,
  ej kastar bort den trösten, som ordet dock ger.

3. Ty känslan, den skiftar ju stund efter stund,
  men friden, se, den vilar på säkrare grund.

4. Och ordet, det säger – o, tröst i all nöd! –
  Vår Gud, han är förlikt genom medlarens död.

5. Vi hava förlossning igenom hans blod,
  o, att blott hela världen den saken förstod!

6. Ty vad är all lycka i världen mot den,
  att städse här få hava sin Gud till sin vän;

7. att mitt under jordlivets oro och strid
  på djupet uti hjärtat dock hava Guds frid?

8. Den friden, o Jesus, förvare oss här,
  tills vi en gång få se dig med fröjd, som du är!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 278.

            PDF - Midi