Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvo ikkun lader Herren råde (Georg Neumark/Frederik Rostgaard/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2291

Hvo ikkun lader Herren råde (Georg Neumark/
Frederik Rostgaard/Johannes Thomas Rüegg)

Hvo ikkun lader Herren råde.

1. Hvo ikkun lader Herren råde
  op til ham sætter al sin lid,
den vil han frie fra alskens våde
  og redde af al nød og strid;
    Hvo al sin lid til himlen slår,
    hans hus på sandig grund ej står. PDF - Midi

2. Hvad hjælper al vor sorg og klage?
  Hvad hjælper os vort ak og ve?
Hvad hjælper, at vi alle dage
  med jammer på vor modgang se?
    Vi fylde kun vor trængsels skål
    med sligt unyttigt klagemål.

3. Stå, Kristensjæl, kun lidet stille
  og vær fornøjet i dit sind,
alt, hvad Gud vil, du og må ville,
  hans forsyn alting retter ind;
    den gode Gud, vor skabermand,
    bedst skønner, hvad os tjene kan.

4. Han vil vort bedste altid fremme,
  han ved den rette frydetid;
når han vor troskab kan fornemme
  og mærker ingen hyklerid
    så kommer han, før vi det ved,
    og ser til os med miskundhed.

5. Tænk ej i dine store plager,
  at Herren haver dig forladt
og ene sig kun den antager,
  som lykken har i alting fat;
    med tiden meget ændrer sig,
    den sætter mål for mig og dig.

6. Det er for Gud slet ingen møje,
  det koster ham jo kun et ord,
den, som er fattig, at ophøje,
  en rig at styrte ned til jord;
    Gud er den undergerningsmand,
    som rejse snart, snart fælde kan.

7. Syng, bed og lyd kun Herrens stemme,
  vær i dit kald vindskibelig
og tænk, at Gud dit værk vil fremme,
  så sker det også visselig;
    thi hvo sin lid på Gud har sat,
    han vorder ej af ham forladt!

Frederik Rostgaard, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 447.
Translated from the German Wer nur den lieben Gott lässt walten
of Georg Neumark.

            PDF - Midi