Christ My Song-Logo
Hymn score of: Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2293

Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta.

1. Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta,
så fruktar jag för ingen nöd och smärta,
  då vet jag, att han har berett åt mig
  ett evigt, oförgängligt arv med sig. PDF - Midi

2. Är jag en lem i hans lekamen vorden,
så skall jag, trots all synd och brist på jorden,
  bli honom lik, fullkomligt lik, när jag
  får se min Jesus, som han är, en dag.

3. Här ser jag honom blott i ordets spegel,
men när jag en gång bärgat mina segel
  vid hemmets sälla kust, då skall jag se
  min Frälsare med ohöljt anlete.

4. Så vill jag ej på jorden bo och bygga,
men vid hans fasta nådesord mig trygga,
  förgäta det till rygga är och glad
  där uppe söka mig en säker stad.

5. Där uppe skall en evig sabbat vara,
ett evigt jubel från en frälsad skara.
  Tänk när ock jag får stå vid livets älv
  och glömma allt och skåda honom själv!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 317.

            PDF - Midi