Christ My Song-Logo
Hymn score of: Här uti världen en främling jag går (R.W./R.W./Gustav Palmquist/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2297

Här uti världen en främling jag går
(R.W./Gustav Palmquist/Johannes Thomas Rüegg)

Här uti världen en främling jag går.

1. Här uti världen en främling jag går,
  här är ej frid, är ej frid.
Jag är blott pilgrim från år och till år,
  dock har jag frid, har dock frid.
Frid genom tron i min Jesus jag har,
ty mina synder, min dödsdom han bar,
skänkte mig livet och är mitt försvar.
  Så har jag frid, har jag frid. PDF - Midi

2. Här äro strider och sorger och nöd,
  här är ej frid, är ej frid.
Här äro fiender, satan och död,
  jag har dock frid, har dock frid.
Världen må hata och smäda mitt namn,
satan mig fresta, mig hölja med skam,
jag till min Jesus dock städs vill gå fram,
  han är min frid, är min frid.

3. Här flyktar vänskap som drömbilden bort,
  här är ej frid, är ej frid.
Människors trohet är vansklig och kort,
  jag har dock frid, har dock frid.
Ty av det trofasta ordet jag lär,
att Herren Jesus densamme dock är
och att min vandring till himmelen bär,
  där, där är frid, där är frid.

4. Här är det möda från år och till år,
  här är ej frid, är ej frid.
Här är ej hemmet, där vila jag får,
  jag har dock frid, har dock frid.
Ofta min väg synes vara så trång,
sorgerna många och tiden så lång,
snart dock i himlen jag sjunger min sång,
  ja, Lammets sång, Lammets sång.

R.W., Gustav Palmquist, i: Hemlandssånger, 1891, nr 283.

            PDF - Midi