Christ My Song-Logo
Hymn score of: När får jag skåda Jesus? (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2301

När får jag skåda Jesus?
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

När får jag skåda Jesus?

1. När får jag skåda Jesus?
  O Gud, mig snart det giv,
där jag ur livets källa
  får dricka evigt liv!
När slipper jag att vandra,
  av synd och sorger böjd,
när får jag med min Jesus
  där dricka evig fröjd? PDF - Midi

2. Här vandrar jag en stridsman,
  min hövding gått förut.
Han anbefallt mig hava
  gott mod till resans slut.
Han trofast lovat giva
  en härlig krona där,
och varje trogen stridsman
  han evigt liv beskär.

3. Av nåd det är mig givet
  att segra, fast jag dör,
se'n ilar jag till Jesus,
  som mig så salig gör.
Farväl till synd och sorger
  jag bjuder glad till slut.
O, dyre vänner, vandren
  i trohet resan ut!

4. Och om er sorger möta,
  det sker på Herrens bud,
men glömmen ej att bära
  dem fram i bön till Gud!
Er vapendräkt påtagen
  av kärlek, hopp och tro!
När striden väl är slutad,
  för Gud er hem till ro.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 452.

            PDF - Midi