Christ My Song-Logo
Hymn score of: Om salighed og glæde (Anders Christensen Arrebo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2303

Om salighed og glæde
(Anders Christensen Arrebo/Johannes Thomas Rüegg)

Om salighed og glæde.

1. Om salighed og glæde
  der nu skal sjunges frit
i Herrens samfundskæde
  og Guds pauluner vidt;
thi ved Guds højre hånd
  er Kristus højt ophøjet,
  han har sin fjende bøjet,
han løste dødens bånd. PDF - Midi

2. Så vist han er i live,
  så dør vi ingenlund,
men skulle frelste blive,
  fortælle hans miskund;
om kødets gang vi gå
  og lægges slet i grave,
  dog skal vi livet have,
udødelig opstå.

3. Den kirkesten grundfaste,
  den Herre Jesus Krist,
de bygningsmænd forkaste,
  men han er bleven vist
til hjørnestenen her
  for kirkens hus på jorde;
  den gerning Herren gjorde,
thi prise ham enhver!

4. Thi denne er nu dagen,
  som Herren haver gjort,
på den han standset klagen
  og åbned himlens port;
o glæder eder nu!
  Frels dog, og kære Herre,
  os lykken god beskære
og fryd vor sjæl og hu!

5. Dig, Jesus Krist, ske ære,
  som kom i Herrens navn!
Velsignet skal vi være
  fra Herrens hus og stavn;
den Herre Krist er Gud,
  sit lys han lod frembryde,
  thi skal din lovsang lyde
for ham, du Krist brud!

6. Dig, o vor Gud og Herre,
  vi takker hjertelig,
vor Gud og Frelser kære,
  vi vil ophøje dig;
o priser hver for sig
  den Herre overmåde!
  Hans miskundhed og nåde
står fast evindelig.

Anders Christensen Arrebo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 151.

            PDF - Midi