Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ur stormarna ser jag (Kar. Yttergren/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2305

Ur stormarna ser jag
(Kar. Yttergren/Johannes Thomas Rüegg)

Ur stormarna ser jag.

1. Ur stormarna ser jag en avlägsen hamn,
  dit kärleken vinkar så blid.
Den bjuder mig ära och sällhet och namn,
  men först efter utkämpad strid. PDF - Midi

2. Mig möta i mängd uppå vandringens tåg
  bekymmer och andelig nöd,
men han, som så huld till mitt elände såg,
  han giver nog glädje och stöd.

3. Min Jesus här mättar min hungrande själ
  och tröstar i sorgernas natt.
Han har mig gjort fri från att vara en träl
  och blivit mitt liv och min skatt.

4. Den skatten långt mer än all världen är värd.
  O, må jag blott fatta den så,
att kronan, som mig utav nåd är beskärd,
  med honom jag ock må undfå.

5. När döden mig rycker i graven med sig,
  gjut olja i lampan, att jag
ej fåvitsk blir utstängd för evig från dig,
  men håll mig beredd till din dag!

Kar. Yttergren, i: Hemlandssånger, 1891, nr 459.

            PDF - Midi