Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hemma, hemma få vi vila (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2308

Hemma, hemma få vi vila
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Hemma, hemma få vi vila.

1. Hemma, hemma få vi vila
  efter slutad kamp och strid.
Hemma, hemma hos vår Fader
  väntar oss en evig frid.
Därför glatt framåt, I bröder,
  löftesordet sviker ej,
och vi kämpa icke heller
  för ett ovisst mål, ack nej. PDF - Midi

2. Målet ligger ju framför oss,
  vägen är ock ej så lång,
fast den går i djupet neder
  och i mörker mången gång.
Jesus slagit sig igenom,
  o, vad tröst för oss däri!
Genom honom, genom honom
  övervinna också vi.

3. Därför upp, I trötta händer,
  upp, ja upp, I matta knän,
och I mörka otrostankar
  och I tvivel, viken hän!
Ordet säger ju, att tiden,
  väntanstiden, är så kort,
fastän våra arma hjärtan
  glömma det beständigt bort.

4. Litet mera eller mindre
  utav jordens nöd och lust,
det betyder ju så föga,
  när vi hunnit hemmets kust.
När vi frälsta se tillbaka
  på vårt korta vandringståg,
vad, om litet mera solsken
  eller moln däröver låg?

5. Hemma få vi ändå vila,
  vila ut i Jesu famn
efter alla vedermödor
  både med och utan namn.
Där skall ingen fruktan vara,
  ingen oro, ingen nöd,
ingen frestelse och plåga,
  ingen tårar, ingen död.

6. O, så låt oss ej förtröttas,
  låt oss, medan än är tid,
verka Herrens verk på jorden,
  om ock under mycken strid,
ty på mödan följer vilan
  som en ljuvlig nådelön,
och vårt verk är ej förgäves,
  då ju Herren hör vår bön.

7. Hemma, hemma få vi vila,
  vare det vårt fältrop här,
medan striden ännu varar,
  ja, när den som hetast är.
Låt oss ropa till varandra,
  var vi mötas, vad oss sker:
hemma, hemma få vi vila!
  O, vad vilja vi då mer?

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 461.

            PDF - Midi