Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vem är den stora skaran där (Bernhard Wadström/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2312

Vem är den stora skaran där
(Bernhard Wadström/Johannes Thomas Rüegg)

Vem är den stora skaran där.

1. Vem är den stora skaran där
  med palm i hand?
Var hjässa segerkrona bär
  på evighetens strand? PDF - Midi

2. I sida, vita kläders glans
  den står för Gud
med oförvissnad bröllopskrans
  liksom en smyckad brud.

3. Jo, skaran kom från livets strid,
  från tidens nöd.
De alla gått till himlens frid
  igenom salig död.

4. Ett tecken på var panna klart
  du flamma ser,
förr var det dolt, nu uppenbart.
  Vad glans åt dem det ger!

5. En gång som främlingar de gått
  i ökenland
och livets smärtor smaka fått
  och bränts av solens brand.

6. Från syndens väg de veko av
  till Lammets spår.
Sitt kors de buro till sin grav,
  det var en vandring svår.

7. Nu är den slutad. Inför Gud
  de stå med fröjd
och höja segersångens ljud
  på ljusa himlens höjd.

8. Och änglar omkring tronen stå
  med dem hos Gud
och gyllne harpors strängar slå
  till deras sångers ljud.

9. Och deras jubel slut ej tar
  till evig tid:
de äro hos sin Gud, sin Far
  i salighet och frid.

Bernhard Wadström(?), i: Hemlandssånger, 1891, nr 492.

            PDF - Midi