Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ak kunne jeg mig ned (Aemilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2313

Ak kunne jeg mig ned (Aemilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Ak kunne jeg mig ned.

1. Ak kunne jeg mig ned
  i Jesu sødhed sænke
og hvert et øjeblik
  hans kærlighed betænke!
Jeg hører, synes mig,
  en stemme, hvor jeg går:
Ak, glem for alting ej
  din Jesu purpursår! PDF - Midi

2. Ak ja, hvor kunne jeg,
  min Jesus, dig forglemme?
Jeg haver jo i dig
  og dine vunder hjemme;
dit kød og blod har så
  forvandlet sjæl og sind,
at mig din kærlighed
  har ganske taget ind.

3. Min sjæl er gennemtrængt
  af Jesu lifligheder,
hver åre, i mig slår,
  kun efter Jesus leder;
mit hjerte fundet har
  i Jesus ro og fred
og brænder himmelhøjt
  i Jesu kærlighed.

4. Så stort, ak mere end stort
  et nådelys oprinder,
jeg arme støv og jord
  en himmel i mig finder,
jeg var ej dråbe værd
  og fik et ganske hav;
thi priser dig min sjæl,
  ja støvet i min grav.

5. O lad din kærlighed
  kun altid mig indtage,
at hvordan du det vil
  med mig i verden mage,
jeg altid har i dig
  et uforfærdet mod
og dør så, når Gud vil,
  på Jesus og hans blod!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 368.
Translated from the German Ach, wenn ich mich doch könnt
of Aemilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt.

            PDF - Midi