Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jesus kär (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2316

O Jesus kär
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

O Jesus kär.

1. O Jesus kär,
o Jesus kär,
mitt liv du är,
  min salighet,
  min salighet
  i evighet. PDF - Midi

2. Du är min frid,
du är min frid
i kamp och strid,
  du är mitt stöd,
  du är mitt stöd
  i brist och nöd.

3. Min skatt du är,
min skatt du är,
då armod tär,
  min lampa klar,
  min lampa klar
  i mulna dar;

4. mitt säkra hus,
mitt säkra hus
i stormens brus,
  min fasta borg,
  min fasta borg
  i all min sorg.

5. Din ljuva röst,
din ljuva röst
är al min tröst,
  ditt helga ord,
  ditt helga ord
  mitt rika bord;

6. ditt kära namn,
ditt kära namn
min trygga hamn,
  ditt dyra blod,
  ditt dyra blod
  min hälsaflod.

7. Pris vare dig,
pris vare dig
evinnerlig
  för all din nåd,
  för all din nåd
  i råd och dåd;

8. för all din makt,
för all din makt,
din värd och vakt,
  som följer mig,
  som följer mig
  på all min stig!

9. O, låt dock mig,
o, låt dock mig
få prisa dig
  med högre ton,
  med högre ton
  inför din tron!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 342.
Repetitions of fourth lines added.

            PDF - Midi