Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud, efter dig jeg længes (Hans Christensen Sthen/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2317

Gud, efter dig jeg længes
(Hans Christensen Sthen/Johannes Thomas Rüegg)

Gud, efter dig jeg længes.

1. Gud, efter dig jeg længes,
af sorg mit hjerte trænges,
  til dig står al min lid;
jeg på dit ord, o Fader,
på nåden mig forlader,
  o Herre, vær mig huld og blid! PDF - Midi

2. Mig hjertet gøres bange
for mine synder mange,
  dog Jesus er min trøst;
jeg tror ham vel for alle,
han vil mig ej undfalde,
  han har mig med sit blod forløst.

3. Stor fristelse jeg finder,
og hårdt mig synden binder,
  Gud, hjælp derfra mig ud!
I døden som i live
lad mig fortabt ej blive,
  og evig priser jeg min Gud!

4. Du livsens Herre kære,
min  J e s u s  vil du være,
  livsaligt er dit navn!
Min frelser, Jesus milde,
du ej fra mig dig skille,
  vær altid du min trygge havn!

5. Gud Fader, som mig skabte,
tæl ej mig blandt fortabte,
  mit håb er sat til dig!
Guds Søn, som mig forløste,
din hjælp mig altid trøste,
  styrk det, du har begyndt i mig!

6. Du, Helligånd, mig råde,
giv visdom og giv nåde,
  giv held mig, at jeg må
tro i min gerning være,
mit kors tålmodig bære
  og siden del i himlen få!

Hans Christensen Sthen, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 372.

            PDF - Midi