Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, mitt hjärta, det längtar till hemlandets frid (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2320

O, mitt hjärta, det längtar till hemlandets frid
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

O, mitt hjärta, det längtar.

1. O, mitt hjärta, det längtar till hemlandets frid,
  här på jorden det har ej sin ro.
Till de saliga rymder, till Frälsaren blid,
  det dit sträcker sin längtan att bo. PDF - Midi

2. Ja, där uppe får jag med en klarare blick
  skåda Jesus, min Frälsare kär,
ty jag minnes, han sagt, då på jorden han gick,
  att Guds barn skola bli, där han är.

3. O, ja längtar att flytta till nya Guds stad,
  till det hem, som av himmelen är,
där jag, frigjord och salig och lycklig och glad,
  får lovsjunga min Frälsare kär.

4. Här på jorden min ande så ofta har tvång,
  ty i främmande land än jag är
och får ofta uppstämma en klagande sång
  över syndafördärvet jag bär.

5. Dock, jag glädes, att Herren på jorden också
  är min skatt, ja, min sällhet, min del,
ja, min herde, min vän, som mig leder, tills då
  jag får intaga himmelen hel.

6. Ja, han är ju min klippa, mitt bergfasta slott,
  ty hans ord är en borgen därpå.
Och vad han ännu vill här skall bliva min lott,
  se, så är jag ju hans dock ändå.

7. Snart från stoftet skall lösas min längtande själ
  och min ande uppsvinga till Gud.
Och åt honom, som löst mig till frihet från träl,
  skall då höjas min tacksamhets ljud.

8. Då skall stoftet ej mera betvinga min själ,
  när i åskådning bytes min tro.
Då skall börjas mitt rätta, mitt eviga väl.
  O, jag längtar där uppe få bo.

9. Tänk, när jag ifrån synden för evigt blir fri
  och ej otron bebor mer mitt bröst,
vilken sällhet och fröjd det då evigt skall bli
  att få vila vid Frälsarens bröst!

10. Ja, till eviga friden min ande en gång
  skall uppsvinga, förklarad och skön.
Där bland saliga andarnas jublande sång
  skall uppfyllas min längtan, min bön.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 460.

            PDF - Midi