Christ My Song-Logo
Hymn score of: I Jesus søger jeg min fred (Ukendt/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2321

I Jesus søger jeg min fred
(Ukendt/Johannes Thomas Rüegg)

I Jesus søger jeg min fred.

1. I Jesus søger jeg min fred,
  al verden har kun smerte,
hans vunder er mit blivested,
  der hviler sig mit hjerte;
    der kan jeg bo
    i stille ro
der findes alt det, som min tro
  så længselsfuld begærte. PDF - Midi

2. Indtil jeg fandt det kildespring,
  gik jeg på tørre veje,
jeg søgte trøst i mange ting,
  som kunne ej fornøje
    den sjæls attrå,
    som i mig lå; –
men dog jeg ikke tænkte på
  at søge til det høje.

3. Så blindt, så tungt, så jordisk var
  mit sind, at det ej kunne
opsøge dig, skønt jeg blev var,
  at andre trøstegrunde
    gav liden trøst
    udi mit bryst,
om de end alle var udøst,
  ej heller var de sunde.

4. Da ynkedes du inderlig
  og lod mig kærlig vare
ved nådens kald: Kom hid til mig,
  her skal du bedre fare;
    Immanuel
    alene vel
husvale kan din arme sjæl
  og frie af dødens fare!

5. Ja, Jesus, jeg må give magt,
  at verden har kun møje
og angest, som du selv har sagt;
  du ene kan tilføje
    den sande fred
    og rolighed,
dit skød er ret mit hvilested,
  hvor jeg mig vil fornøje.

6. Dit korses dårlig prædiken
  er mig en visdoms kilde,
din død gir mig mit liv igen;
  og hvad som vil forspilde
    mit sjælegavn,
    udi dit navn,
som er min trygge tilflugtshavn,
  forsvinder, Jesus milde!

7. Ak måtte jeg kun idelig
  ved dig, min Jesus, hænge,
ak måtte kun min sjæl i dig
  sig daglig dybt indtrænge!
    Så fik jeg fred,
    så fandt jeg sted
for duens trætte fodefjed,
  endog det vared længe!

Ukendt forfatter (1740), i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 373.

            PDF - Midi