Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ett barn i dag är oss givet (Betty Ehrenborg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2323

Ett barn i dag är oss givet
(Betty Ehrenborg/Johannes Thomas Rüegg)

Ett barn i dag är oss givet.

1. Ett barn i dag är oss givet,
  en son är oss född i dag,
i honom finner du livet,
  i honom Gud har behag,
i honom uppgår för jorden
  den nya himmelens sol.
Ack, skalle, skalle de orden
  med makt från pol och till pol!

2. I världen krigen väl bullra,
  och makt sig väpnar mot makt,
men på den spädastes skuldra
  är herradömet dock lagt.
Och överänglarnas skara
  kring honom prisande står,
som är och var och skall vara,
  då jord och himmel förgår.

3. Han råd och underlig kallas;
  själ, må han råda för dig!
Han känner hjärtgrunden allas,
  han skådar doldaste stig.
Han heter kraft, o, var stilla,
  låt honom föra dig an!
Vem kan nu göra dig illa,
  se'n han för dig blivit man?

4. Han, hjälten, stred för dig striden
  och dräpte mörkrets förbund.
Han, fridens förste, till friden
  har lagt ovanskelig grund.
Han evig Fader vill vara
  åt dig, då skall du ock tro,
att den är trygg för all fara,
  som har i honom sin ro.

Betty Ehrenborg, i: Hemlandssånger, 1891, nr 286.

            PDF - Midi