Christ My Song-Logo
Hymn score of: Søde Jesus, glædens kilde (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2327

Søde Jesus, glædens kilde
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Søde Jesus, glædens kilde.

1. Søde Jesus, glædens kilde,
som vor angest vil formilde,
  alt mit håb i verdens sorg,
du min trøst i livets galde,
du min stav, når jeg vil falde,
  du mit skjold, min faste borg! PDF - Midi

2. Ak du ved, at jeg forsager,
når din trøst du fra mig tager
  og ej mere til mig ser;
derfor, om du end dig dølger,
jeg dig dog i troen følger
  og om nåde, nåde be'er!

3. Thi du kan i al min smerte
glæde mit beklemte hjerte;
  når du under mig et blik
af dit nådefulde øje,
så har jeg fuldkommen nøje
  under korsets tornestik.

4. Ja, jeg ved, at du mig prøver
og en liden stund bedrøver
  for at skænke mig en strøm
udaf livsens kildeårer
for de her udøste tårer
  i dit ny Jerusalem.

5. Hold, min sjæl, da op at klage,
lad guds veje dig behage
  først til strid og så til fred;
du må tornekronen bære,
så skal livsens krones ære
  skænkes dig i evighed!

Thomas Kingo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 383.

            PDF - Midi