Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jesu lilla lamm jag är (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2330

Jesu lilla lamm jag är
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Jesu lilla lamm jag är.

1. Jesu lilla lamm jag är,
och han är min herde kär.
  Han försörjer, älskar, bär mig
  och så mycket gott beskär mig,
och hans nåd, så varm och rik,
är sig alla dagar lik. PDF - Midi

2. Trygg jag går vid herdens stav,
brist och nöd jag vet ej av.
  Gröna beten han mig reder,
  dit han hela hjorden leder.
Och då allt här bliver tungt,
hos min herde är dock lugnt.

3. Skall jag icke sjunga då?
Herden, som mig älskar så,
  som för evigt sig förbarmar,
  han till sist på hulda armar
flyttar hem sitt lamm, sin brud.
Upp, min själ, och prisa Gud!

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 383.

            PDF - Midi