Christ My Song-Logo
Hymn score of: Dig, Jesus, min dyraste Jesus, jag beder (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2333

Dig, Jesus, min dyraste Jesus, jag beder
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Dig, Jesus, min dyraste Jesus, jag beder.

1. Dig, Jesus, min dyraste Jesus, jag beder,
att du mina steg genom världen så leder,
  att, när jag till slutet av livsbanan hinner,
  jag dig, min förlossare, nådig då finner. PDF - Midi

2. Låt mig uti tron med dig bliva förenad
och genom ditt blod ifrån synderna renad!
  Gör mig till en levande lem i din kyrka,
  att jag intill ändan dig troget må dyrka!

3. I världen en främling, jag skyndsamt vill ila
till målet och blott uti dig söka vila.
  Ej fåfängans nöjen må dåra mitt sinne
  och lustarnas välde ej råda där inne!

4. Då hjärtat blir matt under bördan och striden,
så styrk det med kraft av den andliga friden,
  och låt mig beständigt i smärtan och sorgen
  se upp till den himmelske fäderneborgen!

5. När ändligt min jordiska hydda skall falla,
du värdes min själ till ditt rike hemkalla:
  då först skall jag bliva rätt innerligt glad,
  när portarna öppnas till himmelens stad.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 297.

            PDF - Midi