Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, jag beder (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2336

Herre, jag beder
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, jag beder.

1. Herre, jag beder,
  fattig och hjälplös i mig:
Se till mig neder,
  öppna mitt hjärta för dig! PDF - Midi

2. Råd du där inne,
  låt mig se ljus i ditt ljus!
Aldrig mitt sinne
  mättas av stoft eller grus.

3. Sänd från det höga
  anden, som utgår av dig,
och med ditt öga
  led mig på sanningens stig!

4. Våren försvinner
  hastigt lik dagen i går.
Säll den som finner
  livet i ungdomens vår!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 296.

            PDF - Midi