Christ My Song-Logo
Hymn score of: Var är du, o Jesus, som älskade mig (Gustaf Emanuel Beskow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2356

Var är du, o Jesus, som älskade mig
(Gustaf Emanuel Beskow/Johannes Thomas Rüegg)

Var är du, o Jesus, som älskade mig.

1. Var är du, o Jesus, som älskade mig,
  förrän världarna grundade blevo!
Vi är du så fjärran, vi döljer du dig?
  Är det sant vad profeterna skrevo? PDF - Midi

2. Säg, är du den levande "kvinnones säd",
  som har avgrundens förste nedslagit,
den överstepräst, som blev invigd med ed,
  och den konung, som riket intagit?

3. Säg, är du Messias, vår sanne profet,
  vilken lär oss att tro och att leva,
se'n Gud för ditt blod våra synder förlät?
  Är du klippan, som aldrig kan bäva?

4. Så frågar jag ofta i mörker och nöd,
  då du döljer din nåd för mitt öga;
jag känner mig vara så kall och så död,
  och jag ser ej mitt hem i det höga.

5. Då törstar min ande, då hungrar min själ,
  och till dig utur djupen jag ropar.
Jag känner mig vara en syndernas träl,
  och blott skulder på skulder jag hopar.

6. Då kommer du, Herre, och frågar så mild
  även mig: Har du något att äta?
Jag ser då i ordet din dyrbara bild
  och en kärlek, som ingen kan mäta.

7. Jag kastar då åter mitt nät ut till dräkt,
  och jag hämtar ur ordet min föda.
Då kommer en nådens upplivande fläkt,
  och på nytt jag står upp från de döda.

8. Då prisar jag dig, o min Frälsare kär,
  liksom lärjungaskaran på stranden,
jag vet då för visso, att Herren är när,
  som mig leder vid trofasta handen.

Gustaf Emanuel Beskow, i: Hemlandssånger, 1891, nr 336.

            PDF - Midi