Christ My Song-Logo
Hymn score of: Tryggare kan ingen vara (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2360

Tryggare kan ingen vara
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Tryggare kan ingen vara.

1. Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
  stjärnan ej på himlafästet,
  fågeln ej i kända nästet. PDF - Midi

2. Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
  över dem han sig förbarmar,
  bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
  Han, vår vän för andra vänner,
  sina barns bekymmer känner.

4. Se, han räknar håren alla,
som ifrån vårt huvud falla.
  han oss föder och oss kläder,
  under sorgen han oss gläder.

5. Gläd dig då, du lilla skara!
Jakobs Gud skall dig bevara.
  För hans vilja måste alla
  fiender till jorden falla.

6. Vad han tar och vad han giver,
samma Fader han dock bliver,
  och hans mål är blott det ena:
  barnets sanna väl allena.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 149.

            PDF - Midi