Christ My Song-Logo
Hymn score of: Op alle, som på jorden bor (Paul Gerhardt/Ukendt/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2365

Op alle, som på jorden bor
(Paul Gerhardt/Ukendt/Johannes Thomas Rüegg)

Op alle, som på jorden bor.

1. Op alle, som på jorden bor,
  og takker Gud med mig,
hvis lov i hellig englekor
  udsynges idelig! PDF - Midi

2. Han giver helbred, liv og brød
  os alle ufortjent,
i al vor angest, sorg og nød
  har han os hjælp tilsendt.

3. Skønt vi ham højt fortørnet har,
  for ret dog nåde gik;
og tit for straf, vi skyldig var,
  velgerninger vi fik.

4. Han gør os ret i hjertet fro
  med sand frimodighed,
at vi ham tjene kan med ro
  i verdens vildsomhed.

5. Vort folk, sit eget Israel,
  beskærmer han fra nød;
han lader alting lykkes vel
  og giver dagligt brød.

6. Hans nåde kraftig står os bi
  i al vor id og dåd,
gør os fra synd og sorrig fri
  og alle onde råd.

7. Vort øje han selv lukker til
  i dødens mørke nat,
og når vort hjerte briste vil,
  er han vor del og skat!

Ukendt oversætter, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 471
Translation of Paul Gerhardt's German hymn Nun danket all und bringet Ehr..

            PDF - Midi