Christ My Song-Logo
Hymn score of: Kender du den livsens kilde? (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 312

Kender du den livsens kilde?
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Kender du den livsens kilde?

"Om nogen tørster, han komme til mig og drikke."

1. Kender du den livsens kilde,
  hvorfra nådens strøm udgår?
Om al verden øse ville,
  den udtørres intet år.
Fra Guds egen hjerte-rod
  strømmer ud den nåde-flod,
hen mod alle jordens sider
  salig sødt dens vande glider. PDF - Midi

2. Kommer, lød en hellig stemme
  i forjættelsernes tid,
Herren ej sit folk vil glemme,
  hver, som tørster, komme hid!
Køb af dette kildevæld
  lægedom for syge sjæl,
hvi betænker du dig længe?
  Kom og køb foruden penge!

3. Tidens fylde er oprunden,
  hvad Gud loved, er alt sket,
ham, de søgte, han er funden,
  verden har sin Frelser set;
hen til ham de fromme gik,
  øste nådens læskedrik,
vidned årle, vidned silde:
  Jesus Krist er livsens kilde!

4. Hvo, som tror på ham, skal finde
  lægedom for sjælens brøst,
skal ej vandre mer i blinde,
  går ej døv for Åndens røst;
livsens strøm sig trænger ind
  i hans hjerte, sjæl og sind,
at han står, trods dagens hede,
  som et træ ved bækkens bredde.

5. Kommer da, vi vil os samle
  om det livsens kildevæld,
kommer unge, kommer gamle,
  kommer hver en mødig sjæl!
Det er endnu nådens tid,
  derfor kommer, kommer hid,
tænk dog på, når dagen hælder,
  let os natten overvælder!

6. O min Jesus! se vi bøje
  os i anger og i bod,
sjælen, træt af syndens møje,
  tørster efter nådens flod;
kun en dråbe, om du vil,
  vi er vel ej værd dertil,
men hvis du vor bøn vil nægte,
  vi i ørkenen forsmægte!

7. Dog vi ved det jo til fulde,
  ved det af Guds egen mund:
før en moder glemme skulle
  sine børn i nødens stund,
før du i din herlighed
  glemmer dem, for hvem du led,
o så hør os nu, vi bede:
  læsk og styrk vor sjæl hernede!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 17-19.

            PDF - Midi