Christ My Song-Logo
Hymn score of: Alting tjener dem til gode - At alting tjener dem til gode, som elske Gud (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 320

Alting tjener dem til gode - At alting tjener dem til gode, som elske Gud (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

At alting tjener dem til gode, som elske Gud.

1. Alting tjener dem til gode,
  som i sandhed elsker Gud.
O det gør mig vel til mode!
  Han jo fører herlig ud.
Er hans råd end underligt,
fatter kød og blod ej sligt;
  gavn han dog af alt udleder,
  og til himlen mig bereder. (PDF - Midi)

2. Skinner velstand i min bolig,
  eller sorgers rædsom nat
gør i sjælen mig urolig;
  var jeg for Guds pil udsat,
som et hverdags øjemed;
kasted han i støvet ned,
  eller hjalp han mig på fode;
  alting tjene skal til gode!

3. Tog du af hans hånd de gaver,
  hvortil mammons arme træl
liv og hjerte ofret haver;
  derved søgte Gud din sjæl,
drog med kærlighedens snor,
bad dig se op fra en jord,
  se, at han, algodheds Fader
  ej forandres, ej aflader.

4. Ære, sundhed, fred og lejde,
  sygdom, farer, armod, spot,
alting skal på mig arbejde,
  til Gud har gjort alting godt,
og sin bygning snart fuldbragt.
Jesus er, som grundsten lagt,
  han, på hvem min tro sig hviler,
  han, mit håb og efteriler.

5. Skal jeg end i kødet lide;
  det til gode tjener mig,
driver mig fra synd i tide,
  skynder mig, o Gud, til dig.
O så vorder jeg beredt,
modnes til en evighed,
  ej ved regn og solskin ene;
  tørken med og storm kan tjene.

6. Ja, når end min sidste fjende
  fordrer, jeg skal give tabt,
skal jeg ham dog overvinde
  ved min Frelsers Jesu kraft.
Han mig åbne skal en dør,
jeg har søgt at kende før.
  Døden tjene skal til gode,
  derfor er jeg vel til mode.

Jakob Johan Lund, in: Forsøg i den Hellige Poesie,
og Aandelige Sange, 1775, 143-146.

            PDF - Midi