Christ My Song-Logo
Hymn score of: Bort med al trøst, som ej består - Den sande trøst (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 322

Bort med al trøst, som ej består - Den sande trøst
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Den sande trøst.

1. Bort med al trøst, som ej består,
  som jeg ej min kan kalde,
når sanser sløves, syn forgår,
    og livets støtter falde!
      Med brudden stav
      jeg til min grav
    ej drister mig at vandre.
      Den trøst er sand,
      som intet kan
    borttage og forandre. (PDF - Midi)

2. Hin yppighed hengivne sjæl,
  hin sundheds afgudsdyrker,
hin guldets ængstelige træl,
  og hin, som hævnen styrker;
      hvad have de,
      når lysterne
    med deres sanser rømme?
      Når sjælen tom
      af søvne kom,
    hvor blev de søde drømme?

3. Men Gud, hos dig al glæde bor,
  det kan jeg klarlig kende.
Du har et evigt lives ord,
  til dig vil jeg mig vende.
      Min Frelsers røst
      bebuder trøst;
    han satte mig på fode.
      Han fører mig
      til ro i sig,
    i Gud, det største gode.

4. Let kunne jeg i fristelser
  forløbe mig, og sige:
Hvad mon en orm, en synder er
  for den Uendelige?
      Men Gud, du lod
      mit kød og blod,
    forent med dig, i døden
      forklare alt
      for mig, som faldt –
    det er min trøst i nøden.

5. Jeg ved, sin dyre ejendom
  din Søn ej gerne taber.
Jeg har, når alt end vendes om,
  udi hans egenskaber
      opmuntring nok.
      Ulykkers flok
    forgæves den omringer,
      hvis stadig tro
      i ham har ro,
    og bruger håbets vinger.

6. Alvidende, ser han jo til
  med evigt forsyns øje;
hans almagt kan, hans godhed vil
  afhjælpe al min møje;
      hans trofasthed
      ej veksel led;
    og når jeg sønlig beder,
      hans visdom ret
      udser mig det,
    som til min velstand leder.

7. Hvem haver jeg i himlene,
  hvad kan jeg mere begære
her, uden ham, den Højeste,
  der tager mig til ære!
      Når end mit kød,
      i sidste nød,
    forsmægtend liv må slippe,
      min arves del
      er hisset hel,
    og han mit hjertets klippe.

Jakob Johan Lund, in: Forsøg i den Hellige Poesie, og Aandelige Sange, 1775, 118-121.

            PDF - Midi