Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvo, som vil høre Herrens Ord - Peters Fiskedræt (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 325

Hvo, som vil høre Herrens Ord - Peters Fiskedræt
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Peters Fiskedræt.

"Det er forgæves at I stå årle op, derefter sidde længe og æde brød med megen bekymring, thi Herren giver sin elskelige ven det som i søvne."

1. Hvo, som vil høre Herrens Ord
  og i sin sjæl det gemme,
hvad skal han frygte her på jord,
  hvad kan hans mod bortskræmme?
Med Ordet har han jo den Ånd,
som knytter ham med stærke bånd
  til evighedens Herre. (PDF - Midi)

2. Vel kan det synes til en tid,
  som spildt var al hans møje,
men Herren kroner vist hans flid
  med nåde fra det høje;
når verdens blinde dåre ler,
og tror, der kan ej virkes mer,
  da er Guds hjælp tilrede.

3. Da åbenbarer han sin magt
  alt under deres hænder,
som lide på, hvad han har sagt,
  og fromt til ham sig vender,
da byder han: "Jeg vil, det ske!"
og fylde og velsignelse
  hans almagts hånd udbreder.

4. O Herre! lær mig dag fra dag
  din godhed ret at kende,
at jeg må til dit velbehag
  min gerning her fuldende,
at jeg må føle mere og mere,
jeg er den miskundhed ej værd,
  hvormed du mig velsigner!

5. Og vil du mig engang betro
  et større kald at røgte,
din kraft lad i mit hjerte bo,
  da skal jeg ikke frygte,
men følge dig med mod og lyst,
og agte alt som tab og brøst,
  der kan fra dig mig drage!

Herman Andreas Timm, in: Aandelige Sange, 1834, 66-67.

            PDF - Midi