Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvad hjalp det mig, algode Gud! (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 329

Hvad hjalp det mig, algode Gud! (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Hvad hjalp det mig, algode Gud!

"Bliver ingen noget skyldige uden dette at elske hverandre;
thi hvo, som elsker den anden, haver opfyldt loven."

Hvad hjalp det mig, algode Gud!
holdt jeg end alle lovens bud,
  men kunne dog forglemme,
at der, hvor Kristi kærlighed
har ej i hjertet vundet sted,
  der er hans Ånd ej hjemme. (PDF - Midi)

2. Hvad hjælper tusind søde ord?
Når kærlighed i dem ej bor,
  i vind og vejr de svinde.
Hvad hjælper gaven af min hånd?
Gir jeg den ej med kærlig ånd,
  skal den ej nåde finde!

3. Ja troen selv, om nok så stærk,
den er dog ikkun børneværk,
  og kan slet intet både;
bor kærlighed ej i vort bryst,
opliver den ej sjæl og røst,
  vi finder aldrig nåde.

4. Thi som du selv er kærlighed
og bliver daglig, daglig ved
  at give og tilgive,
så vil du og, at en og hver,
som tror på dig, og har dig kær,
  dig deri lig skal blive.

5. O lær os derfor grant og ret
at indse og betænke det,
  alt til vort eget bedste,
at hvert et bud din lov os gir
i dette indesluttet er:
  "Du elske skal din næste!" –

6. Da skal, min Herre Jesus Krist!
det snarlig kendes her som hist,
  hvo der og ret er dine;
og du skal have fryd og lyst
af dem, som du har dyrt forløst
  fra evig angst og pine.

Herman Andreas Timm, in: Aandelige Sange, 1834, 26-27.

            PDF - Midi