Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg ved du lever, Jesus Krist! (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 334

Jeg ved du lever, Jesus Krist!
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Jeg ved du lever, Jesus Krist!

1. Jeg ved du lever, Jesus Krist!
O søde tro, kom med den trøst
  hver gang mit hjerte bæver!
Thi jorden ejer intet ord,
hvori en større sødhed bor,
  end det: min Jesus lever! (PDF - Midi)

2. Ak, havde ingen engle-mund
forkyndt hin ord i morgenstund
  for kvinderne ved graven,
hvad var da vel vort håb, vor tro,
hvor fandt den arme sjæl da ro,
  når brudt er vandringsstaven?

3. Ak hele jorden var mig da,
et mørkt, et rædsomt Golgata,
  hvor spot lød mig imøde;
på korset så jeg kun hans lig,
men så ham ikke sejerrig
  opstande fra de døde.

4. Da var han ej, o skræk og gru!
min Jesu, nej! da var ej du
  den Herre til Guds ære,
den frelser, om hvem skriftens røst
forkyndte, at for verdens brøst
  han vilde straffen bære.

5. Men Gud ske tak, nu ved vi vist,
du er vor frelser, Jesus Krist!
  du er den livsens fyrste,
som dybt i gravens mørke lejr
har døden selv opslugt til sejr,
  at vi må nåde høste.

6. Op, fryd dig da min sjæl, mit sind!
tør sorgens tårer af din kind,
  nu hjertet mer ej bæver,
thi jorden ejer intet ord
hvori en større glæde bor,
  end det: min Jesus lever!

Herman Andreas Timm, in: Aandelige Sange, 334, 41-43.

            PDF - Midi