Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du, der et forsyn dog tilbeder - Forsynet (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 341

Du, der et forsyn dog tilbeder - Forsynet
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Forsynet.

1. Du, der et forsyn dog tilbeder,
  og ærer den alvise magt,
som alt opholder, styrer, leder,
  hvi er du modløs og forsagt?
    Hvo på Gud tror og håber trygt,
    vandt sejer over sorg og frygt. PDF - Midi

2. Har du kun Gud i vold dig givet,
  og ofret ham dit hjerte helt,
er al din attrå her i livet
  kun Gud, og ej til verden delt;
    så er din velfærd himlens bud.
    Forgæves ej man tjente Gud.

3. Betragt, at han et liv dig skænkte;
  det mer end føden sige vil.
Betragt, hans forsyn på dig tænkte
  af evighed, før du blev til,
    lod dig det større gode få;
    kan han det mindre da afslå?

4. Mon han dit legem ej kan skatte,
  som mesterstykket af sin hånd,
hvori han til regent indsatte
  en tænkende og evig ånd?
    Kan Gud sit billed glemme slet,
    når du ej selv vanærer det?

5. Betragt naturen alle dage,
  de liv, hvis del ej blev fornuft.
Et forsyn ser du omsorg drage
  for fuglen i den øde luft.
    Den har ej vinter forud set;
    sit ophold fandt den dog beredt.

6. Skue blomsterne, o bliv fornøjet
  i håbet på den store magt,
som klæder dem langt mer for øjet,
  end fyrsten i sin lånte pragt.
    De skabtes, for en dag at stå;
    men du, for evighed at nå.

7. Hvad hjælper dog, hvad hjælper sorgen,
  der i sin velfærds sag er blind?
Hvad hjælper for en dag i morgen
  at ængstes i et adspredt sind?
    Gud har bestemt enhver sit mål;
    det overskrider ej utål.

8. O han, der ingen skabning hader,
  han, himlen ofrer tak og lov,
naturens evig-rige Fader,
  han ved det, hvad vi har behov.
    Det bedste for os vælger han,
    går det end over vor forstand.

9. Kun hedninge lad derfor sørge,
  som har ej håb, ej kende Gud;
men os et bedre liv opspørge,
  i det vi agte på hans bud.
    Du finder i hans Søn, o sjæl,
    retfærdighed og evigt vel.

Jakob Johan Lund, Forsøg i den Hellige Poesie,
og Aandelige Sange, 1775, 130-132.

            PDF - Midi