Christ My Song-Logo
Hymn score of: O min sjæl! sig hvorpå grunder - Langfredag (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 342

O min sjæl! sig hvorpå grunder - Langfredag
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Langfredag.

"Kristus elskede os, og gav sig selv hen for os til en gave,
et slagtoffer, Gud til en velbehagelig lugt."

1. O min sjæl! sig hvorpå grunder
  du i denne tavse stund?
Er det på det nådens under,
  som af nåden fattes kun?
    Ja! det er på Jesu død;
    thi for os hans blod jo flød,
ja det er på Jesu smerte,
at jeg grunder i mit hjerte! PDF - Midi

2. Stille verden! styr mig ikke,
  hisset ser jeg korsets træ,
og med troens ånde-blikke
  kan jeg og min Frelser se,
    se ham af sin Gud forladt,
    da den lyse dag blev nat,
se ham under spot og kvide
for alverdens synder lide.

3. Himlen var hans almagts trone,
  jorden skamlen for hans fød,
og nu er hans kongekrone
  tornekransen, sprængt med blød;
    alt engang ved ham fik liv,
    da Gud-Fader sagte: bliv!
Ak! men nu i dødens smerte
brister selv hans eget hjerte!

4. O min Jesu! nådens Herre!
  hvor har du fornedret dig,
al din guddoms magt og ære
  gav du for at frelse mig;
    verden lå i syndens nød,
    du har frelst den ved din død,
hvad ved dig fremgik til livet,
har du atter liv nu givet!

5. Føl det, sjæl! o føl til fulde
  hvad for dig din Jesus led,
føl hans dybe, underfulde,
  mageløse kærlighed!
    Himlens store ånde-hær
    daglig ham sin tak frembær',
vil du og din Frelser ære,
lad dit liv ham ofret være!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 36-37.

            PDF - Midi