Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor salig er min sjæl, når den - Guds lyst til at skabe (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 344

Hvor salig er min sjæl, når den - Guds lyst til at skabe
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Guds lyst til at skabe.

1. Hvor salig er min sjæl, når den
  i lov til Gud sig hæver,
og, ved at prise Skaberen,
  en engels levned lever! (PDF - Midi)

2. Hvor skøn er han, den skønneste,
  af glans, af herligheder!
Hvo blev ej, ved et glimt at se
  af ham, henrykt i glæder!

3. Vellysters strømme vælde ud
  fra hans alvisdoms kilde;
sin skabning vil en salig Gud
  med lyst og glæde fylde.

4. Han fremgik af sin evighed
  ad dele sig med flere;
vil ej, som førend tid fik sted,
  alene salig være.

5. Et ord han taler, og der står
  en salig hær, som lover
sin Skaber, på hans vink udgår,
  og som kun han ser over.

6. Og mig han skabte, mig, der skal
  en salighed og nyde.
Tillykke, Sjæl! det er dit kald,
  dig kun i Gud at fryde.

7. Du ser kun i en skumring her,
  hvad engle bedre kende;
fra ansigt du til ansigt der
  skal se ham uden ende.

Jakob Johan Lund, in: Forsøg i den Hellige Poesie, og Aandelige Sange, 1775, 25-26.

            PDF - Midi