Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud er med os, når dagen viger - Gud er med os (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 348

Gud er med os, når dagen viger - Gud er med os
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Gud er med os.

"Jeg vil ikke forlade Eder faderløse; jeg kommer til eder."

1. Gud er med os, når dagen viger
  og natten favner hav og kyst,
når morgensolen klar fremstiger
  og vækker liv i støvets bryst,
    Gud er med os hver dag, hvert år;
    thi ej den Evige forgår. PDF - Midi

2. Gud er med os! hvor er den fader,
  som sine børn forglemme vil?
Hvor er den moder, som forlader
  det barn, som hører hende til?
    Og skulle han da glemme os?
    Gud-Fader, nej du er hos os!

3. Gud er med os! ja Frelser kære,
  har du ej selv forjættet så,
du vilde med os evig være
  til jord og himmel skal forgå?
    Hvad skulle vi da frygte her,
    når Frelsens Fyrste er os nær?

4. Gud er med os! tit vi fornemme
  han er os nær den Helligånd,
det er hans røst, den stærke stemme,
  som varer os for syndens bånd,
    når verden frister, hæver han
    vort blik mod himlens frydeland.

5. Gud er med os i nød og smerte,
  O store trøst på trængslens vej,
bæv ikke mere, du bange hjerte,
  hvo troen har, forsager ej;
    thi ingen trøst, som den er sød,
     Gud er med os i liv og død!

6. O men forglem, forglem det ikke,
  hvo tryg går frem på syndens vej,
fra ham bortvendes nådens blikke,
  med ham den Hellige vandrer ej;
    kun de, som elske Herrens bud
    tør sige fro: med os er Gud!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 10-12.

            PDF - Midi