Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 352

Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog.

"Foragter du hans godheds og tålmodigheds og langmodigheds rigdom, og ved ikke at Guds godhed leder dig til omvendelse?"

1. Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog,
at du, som kender lønligst krog
  i dette svage hjerte,
ej tager bort fra mig din Ånd,
men frelser mig med almagts hånd
  så tit fra nød og smerte? (PDF - Midi)

2. Hvi bliver du så trofast ved,
trods al min ligegyldighed,
  hverdag mig at påminde?
Hvi trættes ej din milde røst,
når du mig ser til verdens lyst,
  min ganske hu at binde?

3. Ak, når blev dog en fader ked
med ømhed og med kærlighed
  sit svage barn at lede?
Og du, ud af hvis nådes bryst
hver fader-følelse er øst,
  du skulle ej os lede?

4. Ser øjet op mod himlens egn,
hver stjerne som et gyldent tegn
  står på din fader-nåde,
og ser jeg ned mod dybets rand,
alt hvad min sjæl opdage kan
  er vidne om din nåde.

5. Og han, hvis navn vi kaldtes med,
hvis hele liv var kærlighed,
  hvis død var verdens både,
han er det bedste tegn, jeg ved
på al din fader-kærlighed,
  på al din dybe nåde!

6. Men skulle kun din nåde mig
forlede til at glemme dig
  og spøge med din vrede?
Nej, evig hellig er du Gud,
og hvo, som trodser mod dit bud,
  ham vil du kval berede.

7. O Jesu! ræk mig dog din hånd,
omdan mit hjerte, styrk min ånd
  alt til din Faders ære!
du nådens tegn fra himlen sendt,
o lad min sjæl, til dig henvendt,
  Din, Din alene være!

Herman Andreas Timm, in: Aandelige Sange, 1834, 34-35.

            PDF - Midi