Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg finder intet sted på jord (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 354

Jeg finder intet sted på jord
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Jeg finder intet sted på jord.

"Hvad som helst tilforn er skrevet,
  det er skrevet os til lærdom,
på det vi skulle have håb ved tålmodighed
  og Skrifternes trøst."

1. Jeg finder intet sted på jord
  så sød en trøste-tale,
som den, hvormed min Jesu ord
  kan hjerterne husvale;
er livets byrde mig så stor,
  at den min sjæl nedtvinger,
da løftes jeg ved Jesu ord
  ret som på englevinger. PDF - Midi

2. Og håbet, som nys vilde fly
  alt under suk og smerte,
lig morgenstjernen det påny
  oprinder i mit hjerte;
nys stod jeg svag som strandens siv,
  nu kraft min kummer tæmmer,
o Jesus! ja dit ord er liv
  og ånd, det jeg fornemmer.

3. Derfor din Peter svarte fri
  for dig som for de andre,
den stund du spurgte: monne I
  og bort fra mig vil' vandre?
"Hvor skulle vi gå hen på jord,
  hvad kan vi mer begære?
Du haver jo dets livsens ord,
  og er Guds Søn, vor Herre!"

4. O give Gud, at i hvert bryst
  dit ord ret havde hjemme,
o give Gud, at nådens røst
  vi aldrig måtte glemme!
Da med ét sind, som med én mund,
  lig dig, og Frelser kære,
vi selv i sorgens bitre stund
  din Fader skulle ære!

5. Da skulle ingen kold og tvær
  sig fra sin næste vende,
den Frelser, som os havde kær,
  i ham vi skulle kende,
og agte det for største lyst,
  alt til Gud-Faders ære,
at frelse ham fra synd og brøst,
  og ham en broder være.

6. Nu, kære sjæl! hold dig beredt,
  lad hver undskyldning svinde,
gak i din Mesters eget fjed,
  og hold hans ord i minde!
Hvordan en kristen sig bør te,
  bevis det for de unge,
at medens de din fromhed se,
  de må Guds navn lovsjunge!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 122-124.

            PDF - Midi