O helt som undertvang al død, og gravens fæstning gennembrød - Newly set to music by Johannes Thomas Rüegg." /> Christ My Song - 355 - O helt som undertvang al død - Påskesang (Lund/Rüegg)
Christ My Song-Logo
Hymn score of: O helt som undertvang al død - Påskesang (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 355

O helt som undertvang al død - Påskesang
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Påskesang.

1. O helt som undertvang al død,
og gravens fæstning gennembrød,
    o herlighedens Herre!
I ånden hos dit hvilested
henrykt, jeg ser de sejersfjed,
    du efterlod med ære!
        Se, af
        sin grav
      han sig hæved,
      jorden bæved,
  vagt og fjender
  dåned for den Overvinder. PDF - Midi

2. Som lyn, slog i et øjeblik
hans engel stenen, som han gik
    igennem, langt til side,
og sagde: "Her de lagde ham,
som bar al verdens synd og skam,
    ved korsets død at lide.
        Kom nu
        i hu
      ord, han sagde
      før han lagde
  sig, hengivet –
  se, han sandhed er og livet!"

3. Opstandne! Ja, jeg nu for dig
tilbedende nedkaster mig;
    thi du med kraft beviste,
at du er Guds enbårne Søn,
der led for vort fortabte køn
    en død, som himle priste.
        Skønt død,
        du bød
      døden vige,
      helveds rige,
  slippe rovet.
  Evig være du højlovet!

4. Så er min Borgen på fri fod,
han, som for verden sagde god,
    han som for den blev hæftet!
Gud har afløst ham dødens bånd,
og selv retfærdighedens hånd
    genløsningen bekræftet.
        Jesus
        Kristus
      Frelsermanden,
      er opstanden,
  værket kronet,
  hvorved, Gud, du blev forsonet!

5. Ved dig, o gravens overmand,
ved dig jeg nu i troen kan
    bestride frygt og jammer.
Jeg ser en havn hos dødens hav,
jeg ser en udgang af min grav,
    som af et sovekammer.
        Hvad håb!
        Dit råb,
      Førstefødte,
      af de døde,
  skal mig fordre,
  støvet leve på din ordre!

6. O vel udførte fredens råd!
Hvor er, o død, hvor er din brod,
    og helvede, din sejer!
Jeg skal forløses af al nød,
ved livets liv, ved dødens død,
    dig, Frelser, der mig ejer!
        Jeg din
        du min
      skal forblive,
      og mig give
  evig ære;
  kan min sjæl end mere begære!

7. Dens attrå fyldes af min Gud,
som førte Overhyrden ud
    af gravens stærke fængsel.
Det er den mageløse trøst,
hvormed hver troende genløst
    formilder livets trængsel.
        Leve,
        leve,
      vi begære,
      dog med ære –
  Jesus skænker
  mer, end verden ser og tænker.

8. Lev her da, sjæl, lev ham især,
som dig til trøst opstanden er,
    lev ham ved tro og pligter;
så rejses du, og blir beredt
til hans fortjente evighed,
    hvortil al nåden sigter.
        Opstå!
        Strid så,
      du kan vinde,
      døend finde
  livets krone
  hos din store Frelsers trone!

Jakob Johan Lund, Forsøg i den Hellige Poesie,
og Aandelige Sange, 1775, 107-112.

            PDF - Midi