Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lad andre mættes ved den lyst (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 356

Lad andre mættes ved den lyst
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Lad andre mættes ved den lyst.

"Hvem haver jeg i himlene? og lig med dig
haver jeg ikke lyst til noget på jorden."

1. Lad andre mættes ved den lyst,
  som verden kan berede,
jeg lytte vil til Jesu røst,
  det er min bedste glæde;
når natten kommer, og jeg ej
  kan mere dagværk gøre,
som Nikodemus kommer jeg,
  min Jesu ord at høre. PDF - Midi

2. Lad andre bejle til det navn,
  som verden har at give,
min største ros i fryd og savn
  er Jesus tro at blive.
Lad Felix i sin magt og glans
  ses stor blandt jordevrimlen,
i lænker Paulus vandt den krans,
  som gør ham stor i himlen.

3. Lad andre trælle dag og nat,
  for gods og guld at vinde,
jeg ejer dog en større skat,
  som kan til Gud mig binde:
min tro på ham, som for os led,
  og knuste mørkets lænker;
tit på hans dybe kærlighed
  det rørte hjerte tænker.

4. Og tanken styrker mig i løn
  min Frelser tro at blive,
og tanken blir hin stille bøn:
  Min Gud, du kraft mig give:
Da er det, som jeg hørte hist
  hans nåderøst forjætte:
"Frimodig vær, jeg vil forvist
  din syndeskyld udslette."

5. O søde røst, o stærke tro!
  du dræber al min smerte,
lad tit din nådes himmelro
  indstrømme i mit hjerte!
Da har jeg alt, da holder jo
  hint håb mit mod i live,
at når jeg kaldes her til ro,
  skal hist jeg salig blive!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 143-145.

            PDF - Midi