Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jesus, troens øjemed - Jesus, troens øjemed (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 359

O Jesus, troens øjemed - Jesus, troens øjemed
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Jesus, troens øjemed.

1. O Jesus, troens øjemed,
  den Herre, jeg bør tjene!
En kristelig enfoldighed
  ser kun på dig alene.
Mit øje vogter kun på dig;
  lad din befaling høres!
  I dig gøres
hver idræt redelig,
  og kan for lyset føres. PDF - Midi

2. Har jeg kun dig, min Frelser, kendt,
  så kender jeg mig arme,
og kender ham, som dig har sendt,
  som vilde sig forbarme.
Men uden dig jeg ved ej mer,
  hvad Gud, hvad jeg skal være.
  I din lære
opgik en sol, jeg ser
  Guds kærlighed og ære.

3. Alt nok er sådan Frelsermand
  for den, der synd vil hade.
En sjæls attrå opfylder han,
  og alt er skarn og skade
imod hans kundskabs herlighed.
  Han frelste mig i tide.
  På ham lide
vil jeg i salighed,
  og vil ej andet vide.

4. Lad verden i sin klogskab le,
  i visdom sig fordybe!
Guds dårlighed er visere.
  Til korset vil jeg krybe.
Der findes redning af al nød,
  og trøstens kilder rene.
  Jesus ene
tilintetgør min død,
  hvad verden end vil mene.

5. Min Jesus, troens øjemed,
  med ret du Herren heder.
En kristelig enfoldighed
  sand Gud i dig tilbeder.
Fra dig skal intet skille mig,
  ej liv, ej død, ej magter.
  Dig jeg agter
at leve, dø i dig,
  og så til himlen tragter.

1,3: 2. Korintherbrev 11,3.

Jakob Johan Lund, Forsøg i den Hellige Poesie,
og Aandelige Sange, 1775, 93-95.
(1,8: idræt ~ gerning, handling, arbejde ...)

            PDF - Midi