Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvo er fri på denne jord (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 360

Hvo er fri på denne jord
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Hvo er fri på denne jord.

"Sandelig, sandelig siger jeg eder:
hver dem, som gør synd, er syndens træl."

1. Hvo er fri på denne jord,
  hvo har sprængt sin trældoms lænke,
hvo tør mæle frit hvert ord,
  som han tør i løndom tænke?
    Mon kun de, hvem støvets hære
    kroner gav og verdslig ære? PDF - Midi

2. Hvo er fri på denne jord?
  Mon det folk, som Herren glemmer,
som foragter nådens ord,
  og hans tjenere beskæmmer?
    Som kun styre vil og byde,
    men som hader at adlyde?

3. Hvo er fri på denne jord?
  De, som jordens skatte eje?
Som i verden, når og hvor
  kødets lyster kun vil pleje,
    som ad dommens time smile,
    drømme om en evig hvile?

4. Nej, kun Den er fri på jord,
  som fornemmer hvor han træder,
Herrens frygt i hjertet bor,
  Herrens trøst hans hjerte glæder;
    den er fri, hvis tanker hige
    ene efter Jesu rige!

5. Lad ham bære trællebånd,
  lad i fængsel ham omvanke,
man kan binde ham hans hånd,
  men ej sjælens fromme tanke;
    den er fri, fra synd og brøde
    iler han sin Gud at møde.

6. Takker ham i Jesu navn,
  takker selv for sorg og smerte;
thi han ved, at jordens savn
  luttrer kun den frommes hjerte,
    ved, at hvad han end skal bære,
    Herren vil hos ham dog være!

7. Kommer dødens time da,
nu hvi skulle han vel bæve?
Englenes halleluja
  skal hans sjæl i møde svæve;
    der, hvor himlens harper klinge,
    skal han fri sin lovsang bringe.

8. O min Jesus! stå mig bi,
  mens jeg vandrer her i live,
blev ved dig jeg frelst og fri,
  lad mig syndens træl ej blive,
    Ånden du mig nådig skænke,
    som kan sprænge sjælens lænke!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 84-86.

            PDF - Midi